АКО  ИСКАШ  ДА  НАПРАВИШ  НЕЩО  НАМИРАШ  НАЧИН!  АКО  ЛИ  НЕ - ТЪРСИШ  ОПРАВДАНИЕ!!!