ГРАФИК

на тренировките по Таекуон-До на ТКД клуб "Багатур"

(от м.Септември 2017г.)

  9-то ОУ "Веселин Ханчев"

(срещу Електротехникума, влиза се от към двора)

тел. за инфо.: 088 39 777 33

понеделник

----------

вторник

19.30ч. - 21.00ч.

инструктор: Николай Бакърджиев - 4 дан

                     Евгения Йорданова - 3 дан

                     Ивайло Бакърджиев - 3 дан

сряда

----------

четвъртък

19.30ч. - 21.00ч.

инструктор: Николай Бакърджиев - 4 дан

                     Евгения Йорданова - 3 дан

                     Ивайло Бакърджиев - 3 дан

петък

----------

събота

----------

неделя

18.00ч. - 20.00ч.

инструктор: Николай Бакърджиев - 4 дан

                     Евгения Йорданова - 3 дан

                     Ивайло Бакърджиев - 3 дан


© 1995 - 2017  BAGATUR. All rights reserved.