ГРАФИК

на тренировките по Таекуон-До на ТКД клуб "Багатур"

(от м.Декември 2018г.)

  11-то ОУ "Николай Лилиев"

(срещу подлеза на кв. 3 чучура, влиза се от Юг от към двора)

тел. за инфо.: 088 39 777 33

понеделник

19.30ч. - 21.00ч.

инструктор: Евгения Йорданова - 3 дан

                     Ивайло Бакърджиев - 3 дан

вторник

----------

сряда

19.30ч. - 21.00ч.

инструктор: Евгения Йорданова - 3 дан

                     Ивайло Бакърджиев - 3 дан

четвъртък

----------

петък

19.30ч. - 21.00ч.

инструктор: Евгения Йорданова - 3 дан

                     Ивайло Бакърджиев - 3 дан

събота

----------

неделя

----------

© 1995 - 2018  BAGATUR. All rights reserved.