Изпит за повишаване на степен в ТКД клуб "БАГАТУР" до 4 гуп

гр.Стара Загора - 24. Януари 2016г.

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

           


© 1995 - 2018  BAGATUR. All rights reserved.