Чон-Джи

 

 

Chon-Ji 

"Чон-Джи" е първата Таекуон-До форма, която се играе от начинаещия. "Чон-Джи" в превод означава "небе и земя". В ориента се интерпретира като създаването на  света или началото на човешката история. Във формата се отличават две части. Едната символизира небето, а втората - земята. Тази форма носи името и на езерото Чон-Джи в  планината Бек Ту, където водата е кристално чиста и човек остава с впечатление, че там небето и земята се сливат. Състои се от 19 движения и съдържа три основни техники.

CHON- JI means literally " the Heaven the Earth". It is, in the Orient, interpreted as the creation of the world or the beginning of human history, therefore, it is the initial pattern played by the beginner. This pattern consists of two similar parts; one to represent the Heaven and the other the Earth.

Играе се за:    8 гъп

Изходна позиция: Нарани Чунби Соги

Grade - 8 gup
Ready Posture - Narani Junbi Sogi
1 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
2 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
3 Орун Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Orun Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
4 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
5 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
6 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
7 Орун Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Orun Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
8 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
9 Орун Нюнча Со Анпальмок Каунде Банде Маки Orun Niunja So Anpalmok Kaunde Вande Makgi
10 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
11 Вен Нюнча Со Анпальмок Каунде Банде Маки Ven Niunja So Anpalmok Kaunde Вande Makgi
12 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
13 Орун Нюнча Со Анпальмок Каунде Банде Маки Orun Niunja So Anpalmok Kaunde Вande Makgi
14 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
15 Вен Нюнча Со Анпальмок Каунде Банде Маки Ven Niunja So Anpalmok Kaunde Вande Makgi
16 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
17 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги  (КИАП!) Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi (KIHAP!)
18 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
19 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
end Прибира се ляв към десен крак до изходна позиция. Bring the right foot back to a ready posture.

назад                back


© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.