ФОРМИ

/Тул/

Стар закон от Ориента е много близък до този на Хамурапи “око за око, зъб за зъб” и е бил безпощадно прилаган, дори и смъртта да е причинена случайно.

В такава среда, а и настоящата система за свободен спаринг не е била развита, било невъзможно за ученика, практикуващ бойни изкуства да развива или проверява своите собствени умения за атака и защита срещу движещи се противници.

Индивидуалният напредък е бил разбира се затруднен, докато практикуващият не е създал първите форми.

Формите представляват разнообразни основни движения, повечето, от които са или атакуващи или отбранителни техники, поставени в завършена логическа последователност.

Ученикът системно се изправя пред няколко въображаеми противника в разнообразни основни положения, използвайки всички налични атакуващи и блокиращи повърхности в различни посоки. По такъв начин практикуването на формите дава възможност на ученика да премине през много основни движения в серия, да развие спаринг техниката си, да подобри гъвкавостта на движенията си, да усвои промените на тялото, да оформи мускулите си, да усъвършенства контрола на дишането, да развие свободни и плавни движения и да придобие ритмични действия.

        Също така формите дават възможност на практикуващия да овладее специални умения, които не могат да бъдат получени нито от основните упражнения, нито от спаринга.

Чрез спаринга може просто да бъде показано, че противникът е малко или много напреднал, докато формите се явяват повече като критически “барометър”, оценявайки индивидуалната техника.

В Таекуон-До има точно 24 форми.

Причината за това:

Човешкият живот /може би 100 години/ може да бъде разгледан като ден сравнен с вечността. Затова ние човешките същества не сме нищо повече от пътници, които минават през безкрайността на вечността за един ден.

Ясно е, че никой не би могъл да живее повече от ограничено количество време. Въпреки това повечето хора глупаво се поробват от материализма, като че ли могат да живеят хиляди години. А само някои хора се стремят да завещаят духовно наследство за идващите поколения и по този начин да придобият безсмъртие. Очевидно духът е вечен, а материята не. В такъв случай, всичко, което правим, за да оставим нещо за благополучието на човечеството може би е най-важното в нашия живот.

24те форми символизират 24те часа от денонощието, един ден, или целият живот на човека.

    9 гъп    

Саджо Чируги

 

 

I дан Чунг-Му
Саджо Маки
Саджо Чаги
8 гъп Чон-Джи II дан

Куанг-Ге

По-Юн

Ге-Бек
    7 гъп     Дан-Гун III дан Ю-Ам
Чун-Джанг

Джуче

6 гъп До-Сан IV дан Сам-Иль
Ю-Син
Чой-Йонг
    5 гъп     Уон-Хьо V дан Юн-Ге
Юл-Джи
Мун-Му
4 гъп Юль-Гок VI дан

Со-Сан

Се-Джонг
    3 гъп     Чун-Гун VII дан Тонг-Ил
2 гъп Той-Ге
    1 гъп     Хуа-Ранг

© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.