Ул-Джи

Ul-Ji

Формата е именувана в чест генерал Ул Джи Мук Дока, успешно защитил Корея от тежковъоръжената армия на династията Танг през 612г. Генерала използвал тактика на нанасяне на удари последвани от бързо отстъпление. Тази тактика успяла да разсее огромната сила на врага. Диаграмата на формата символизира подписа на генерала. Включените във формата 42 движения символизират възрастта на Чой Хонг Хи когато е съставил този тул.  

UL- JI is named after general Ul-Ji Moon Dok who successfully defended Korea against a Tang's invasion force of nearly one million soldiers led by Yang Je in 612 A.D., Ul-Ji employing hit and run guerilla tactics, was able to decimate a large percentage of the force. The diagram represents his surname. The 42 movements represent the author's age when he designed the pattern.

Играе се за:    V дан

Изходна позиция: Саги

Movements - 42
Ready Posture - PARALLEL STANCE WITH AN X-BACK HAND
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
end Прибира се ляв към десен крак до изходна позиция.   Bring the left foot back to a ready posture.

начало                back


© 1995 - 2006  BAGATUR. All rights reserved.