Се-Джонг

Se-Jong

Формата е именувана в чест на най-великия от корейските крале Се Джонг, изобретил корейската азбука /през 1443г./, известен метеоролог. Диаграмата на формата символизира “кралската” дума. Включените във формата 24 движения символизират броя на буквите в корейската азбука.  

SE-JONG is named after the greatest Korean King, Se-Jong, who invented the Korean alphabet in 1443, and was also a noted meteorologist. The digram represents the king, while the 24 movements refer to the 24 letters of the Korean alphabet.

Играе се за:    VI дан

Изходна позиция: Моа Чуби Саги “Б”  

Movements - 24
Ready Posture - Moa Junbi Sogi "B"
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9a      
9b      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
end Прибира се ляв към десен крак до изходна позиция.   Bring the left foot back to a ready posture.

начало                back


© 1995 - 2006  BAGATUR. All rights reserved.