Саджо Чируги

Saju Jirugi

Упражнението "Саджо Чирги" служи за тренировка на техника и не е форма. "Саджо" означава "В четири посоки", а "чируги" - удар с юмрук. Т.е в превод "Саджо Чирги" означава "Четири директни удара с юмрук в четири посоки". Състои се от 14 движения, но само от две основни техники.

Technically Saju Jirugi is just a training technique and not a pattern. "Saju" means "Four Direction" and "Jirugi" in this instance means "Punch". "Saju Jirugi" means "Four Direction Punch". It has 14 movements, but only two moves.

Степен:    9 гъп

Изходна позиция: Нарани Чунби Соги

Grade - 9 gup
Ready Posture - Narani Junbi Sogi
1 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi 
2 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
3 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi 
4 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
5 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
6 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
7 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi 
end Прибира се десен към ляв крак до изходна позиция. Move Right Foot Back to the Ready Position.
8 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi 
9 Орун Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Orun Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
10 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi 
11 Орун Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Orun Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
12 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi 
13 Орун Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Orun Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
14 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi 
end Прибира се ляв към десен крак до изходна позиция. Move Left Foot Back to the Ready Position.

начало                back


© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.