Саджо Маки

Saju Makgi

Упражнението "Саджо Маки" служи за тренировка на техника и не е форма. "Саджо" означава "В четири посоки", а "Маки" - блок. Т.е в превод "Саджо Маки" означава "Четири последователни блока в четири посоки". Състои се от 16 движения, но само от две основни техники.

Technically Saju Makgi is just a training technique and not a pattern. "Saju" means "Four Direction" and "Makgi" means "Block". "Saju Makgi" means "Four Direction Block". It has 16 movements, but only two moves.

Играе се за:    9 гъп

Изходна позиция: Нарани Чунби Соги

Grade - 9 gup
Ready Posture - Narani Junbi Sogi
1 Вен Гънън Со Сонкаль Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Sonkal Najunde Baro Makgi
2 Орун Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки Orun Gunnun So Anpalmok Kaunde Baro Makgi
3 Вен Гънън Со Сонкаль Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Sonkal Najunde Baro Makgi
4 Орун Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки Orun Gunnun So Anpalmok Kaunde Baro Makgi
5 Вен Гънън Со Сонкаль Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Sonkal Najunde Baro Makgi
6 Орун Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки Orun Gunnun So Anpalmok Kaunde Baro Makgi
7 Вен Гънън Со Сонкаль Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Sonkal Najunde Baro Makgi
8 Орун Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки Orun Gunnun So Anpalmok Kaunde Baro Makgi
end Прибира се десен към ляв крак до изходна позиция. Move the right foot back to the ready position.
9 Орун Гънън Со Сонкаль Надзунде Баро Маки Orun Gunnun So Sonkal Najunde Baro Makgi
10 Вен Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки Ven Gunnun So Anpalmok Kaunde Baro Makgi
11 Орун Гънън Со Сонкаль Надзунде Баро Маки Orun Gunnun So Sonkal Najunde Baro Makgi
12 Вен Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки Ven Gunnun So Anpalmok Kaunde Baro Makgi
13 Орун Гънън Со Сонкаль Надзунде Баро Маки Orun Gunnun So Sonkal Najunde Baro Makgi
14 Вен Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки Ven Gunnun So Anpalmok Kaunde Baro Makgi
15 Орун Гънън Со Сонкаль Надзунде Баро Маки Orun Gunnun So Sonkal Najunde Baro Makgi
16 Вен Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки Ven Gunnun So Anpalmok Kaunde Baro Makgi
end Прибира се ляв към десен крак до изходна позиция. Move the left foot back to the ready position.

начало                back


© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.