Джуче

Juche

Формата е именувана в чест на философската мисъл, че човек е стопанин на света и собствената си съдба. Тази идея се ражда в гората Баекду, която се явява символ на корейския дух. Диаграмата  на формата символизира гората Баекду. Състои се от 45 движения.  

JUCHE is a philosophical idea that man is the master of everything and decides everything. In other words, the idea that man is the master of the world and his own destiny. It is said that this idea was rooted in Baekdu Mountain which symbolizes the spirit of the Korean people. The diagram represents Baekdu mountain.

Играе се за - III дан

Изходна позиция - Нарани Со Сан Йоп Палькуп

         /Нарани Чунби Соги Хрисон/

  Degree - III dan /black belt/
Ready Posture - 
1 Анън Со Ан Пальмок Нарани Маки      
2 Анън Со Орун Сон Бадак Каунде Гольчо Маки  
3 Анън Со Вен Джумок Каунде Чируги / Техниките 2. и 3. се изпълняват без пауза !    
4 Вен Уебаль Со Бакат Пальмок Нарани Маки  
5 Орунбаль Каунде Йоп Ча Чируги + Нопунде Панде Дольо Коро Чаги /изпълнява се бавно! /      
6 Орун Кьоча Со Орун Тън Джумок Нерьо Териги      
7 Венбаль Каунде Гольчо Чаго Нопунде Йоп Ча Чируги      
8 Курумьо Анън Со Вен Опун Сонкут Нопунде Бакуро Кутки      
9 Вен Гънън Со Орун Нопун Палькуп Териги      
10 Орун Кьоча Со Вен Сонкаль Тън Надзунде Ап Маки      
11 Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки      
12 Тиьо Тольмьо Вен Сонкаль Бакуро Териги + Орун Нюнча Соги      
13 Анън Со Ан Пальмок Нарани Маки      
14 Анън Со Вен Сон Бадак Каунде Гольчо Маки      
15 Анън Со Орун Джумок Каунде Чируги / Техниките 14. и 15. се изпълняват без пауза !    
16 Орун Уебаль Со Бакат Пальмок Нарани Маки      
17 Венбаль Каунде Йоп Ча Чируги + Нопунде Панде Дольо Коро Чаги /изпълнява се бавно! /      
18 Вен Кьоча Со Вен Тън Джумок Нерьо Териги      
19 Орунбаль Каунде Гольчо Чаго Нопунде Йоп Ча Чируги      
20 Курумьо Анън Со Орун Опун Сонкут Нопунде Бакуро Кутки      
21 Орун Гънън Со Вен Нопун Палькуп Териги  
22 Вен Кьоча Со Орун Сонкаль Тън Надзунде Ап Маки      
23 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки      
24 Тиьо Тольмьо Орун Сонкаль Бакуро Териги + Вен Нюнча Соги      
25 Венбаль Кокенг Й Чаго Орун Типаль Со Пальмок Каунде Деби Маки      
26 Моа Со Ханульсон      
27 Тиро Микъль Мийо Вен Дитбаль Со Орун Палькуп Нерьо Тульки      
28 Орун Гънън Со Вен Бандаль Сон Нопунде Пандаль Териги      
29 Тиро Микъль Мийо Орун Дитбаль Со Вен Палькуп Нерьо Тульки      
30 Вен Гънън Со Орун Бандаль Сон Нопунде Пандаль Териги      
31 Орун Гънън Со Сан Сонкаль Нопунде Ануро Териги      
32 Вен Гънън Со Орун Джумок Нерьо Чируги      
33 Орун Нюнча Со Вен Бакат Пальмок Нерьо Маки      
34 Тиьо Пиамьо Орунбаль Панде Дольо Чаго Вен Нюнча Со Пальмок Каунде Деби Маки      
35 Вен Нюнча Со Орун Бакат Пальмок Нерьо Маки      
36 Тиьо Пиамьо Венбаль Панде Дольо Чаго Орун Нюнча Со Пальмок Каунде Деби Маки      
37 Тимьо Санг Банг Чаги /Орунбаль Йоп Чаго Венбаль Битуро Чаги/      
38 Вен Сасон Со Сан Сонбадак Чукио Маки      
39 Микъль Мийо Орун Дитбаль Со Орун Йоп Палькуп Тульки      
40 Орун Кобурьо Чунби Соги + Венбаль Каунде Дит Ча Мильги /изпълнява се бавно! /      
41 Орун Нюнча Со Вен Тън Джумок Супьонг Териги      
42 Нарани Со Орун Опун Сонкут Нопунде Ануро Гутки      
43 Тимьо Орун Джумок Ап Чируги + Орун Джумок Тиджибо Чируги + Моа Соги      
44 Орун Гънън Со Вен Сонкаль Ап Нерьо Териги      
45 Вен Гънън Со Орун Джумок Каунде Чируги      
end Прибира се десен към ляв крак до изходна позиция.     Bring the right foot back to a ready posture.

начало            back


© 1995 - 2006  BAGATUR. All rights reserved.