ТЕОРИЯ

Таекуон-До е път на мислене и живот и внушава нравственост и справедливост. Таекуон-До е още познато като най-доброто средство за развитие и повишаване на емоционалните и психологически характеристики, които дават възможност на младото поколение, независимо от възраст, социално положение и пол, ефективно да изучава и участва в социалното търсене на справедливост.

Всяко движение на Таекуон-До е научно замислено със специфична цел и затова опитният инструктор може да развие в ученика убеждението, че този успех е възможен за всеки.

Постоянното повторение учи на търпение и решителност за преодоляване на всяка трудност. Огромната сила, създадена от тялото развива самочувствие, че можеш да срещнеш всеки противник, на всяко място, във всяка ситуация.

Спаринга ни учи на скромност, смелост, будност и прецизност, да се приспособяваме толкова добре колкото да владеем себе си. Формите развиват гъвкавостта, грацията, равновесието и координация, докато основните движения – прецизността и преподават метода, принципите, въображението и предназначението. Евентуално тези тренировки ще проникнат във всяко съзнателно и подсъзнателно движение на ученика.

 • Дефиниция на Таекуон-До

 • Композиция на Таекуон-До    /Taekwon–Do Goosung/

 • Принципи на Таекуон-До    /Taekwon-Do Jungshin/

 • Химн на Таекуон-До    /Taekwon-Do Norae/

 • Клетва на Таекуон-До

 • Философия на Таекуон-До    /Taekwon-Do Chul hak/

 • Правила за поведение в Тренировъчната зала

 • Тренировъчни секрети

 • Теория на силата    /Him Ui Wolli/

 • Спаринг    /Matsogi/

 • Стойки    /Sogi/

 • Форми    /Tull/

 • Самбо Матсуги    /Sambo Matsugi/

 • Ибо Матсуги    /Ibo Matsugi/

 • Илбо Матсуги    /Ilbo Matsugi/

 • Самоотбрана    /Hosin Sool/

 • Духовна култура    /Jungshin Sooyang/

 • Взаимоотношения между ученици и инструктор    /Sajeji Do/

 • Идеалният инструктор

 • Тренировъчен екип    /Do Bok/

 • Символика на цветовете на коланите

 • Повишаване в степен

 • Демонстрация    /Sibum/

 • Речник

 • Състезателен правилник


 • © 1995 - 2018  BAGATUR. All rights reserved.